Dołączysz do nas? →

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.stolarniawdeche.pl jest prowadzony przez Marcina Pakułę działającego pod firmą  TERMO Marcin Pakuła, NIP 9880187425 – dalej Sprzedający.

1.2. Definicje:

a) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.

c) Konsument – osoba fizyczna przeprowadzająca ze sprzedawcą czynności prawne, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) Kupujący – klient i konsument.

e) Sprzedający – Pracownia Stolarska „W Deche”

1.3. Sposób kontaktowania się:

a) telefoniczny pod numerem telefonu: +48 692 898 422; +48 888 800 652,

b) za pomocą poczty e-mail pod adresem: sklep@stolarniawdeche.pl

1.4.  Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie w zakresie i w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu. Kupujący podaje dane dobrowolnie i ma prawo do wglądu w ich treść oraz ich aktualizacji i poprawiania.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1. Zamówienia są przyjmowane:

a) przez stronę: www.stolarniawdeche.pl gdzie  Kupujący podaje dane kontaktowe, wskazuje  zamawiane towary i wybiera formę płatności,

b) pod numerem telefonu: +48 692 898 422; +48 888 800 652,

c) za pomocą e-mail pod adresem: sklep@stolarniawdeche.pl

2.2. W przypadku składania zamówienia poprzez stronę Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

2.3. Zamówienia złożone przez telefon muszą zostać potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.

2.4. W przypadku składania zamówienia za pomocą e-maila, po przesłaniu przez Kupującego informacji o zamówieniu Sprzedawca potwierdza poprzez wysłanie na wskazany w zamówieniu adres e-mail warunki sprzedaży wraz z przedstawieniem całkowitej wartości zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług (VAT).

2.5. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionych produktów we własnym zakresie i tym samym zdecyduje się na dostarczenie zakupionych produktów za pomocą transportu zorganizowanego przez Sprzedającego, wówczas przesłana przez Sprzedającego wycena będzie uwzględniała również koszty transportu.

2.6. Aby Sprzedający mógł określić wysokość opłaty za transport zamówionych produktów, Kupujący jest zobowiązany wskazać dokładny adres dostawy towaru.

2.7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a)  w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Sprzedającego,

b) w przypadku zamówień wymagających wpłaty zaliczki – po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego.

2.8. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.9. Termin realizacji zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży przygotowanych i przesłanych przez Sprzedającego do Kupującego. Termin ten jest liczony w dniach roboczych.
Termin realizacji zamówień, produktów oznaczonych opisem „dostępność od ręki” jest uwarunkowany wybranym przez Kupującego sposobem odbioru zamówionych produktów. W przypadku osobistego odbioru zamówienia z siedziby Sprzedającego w Zielonej Górze, koniecznym jest ustalenie dokładnego terminu odbioru, poprzez kontakt telefoniczny. Jeśli Kupujący wybierze opcję usługi transportu, świadczoną przez Sprzedającego, termin dostawy zamówienia będzie zależny od zorganizowania transportu do wskazanego regionu. Standardowo termin ten wynosi 7-14 dni. W okresie przedświątecznym (listopad – grudzień) termin może ulec wydłużeniu. Kupujący jest informowany przez Sprzedającego o dokładnym terminie dostawy z wyprzedzeniem.

2.10. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

2.11. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wyprodukować, przygotować do wysyłki i dostarczyć zamówione produkty w określonym w zamówieniu terminie, wówczas jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie klienta i uzgodnienia z nim nowego terminu. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jest to podstawą do rozwiązania umowy.

2.10. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę w formie formularza zamówienia i konta są nieodpłatne.

DOSTAWA

3.1. Sprzedający oferuje następujące sposoby odbioru i dostawy zakupionych produktów:

a) odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem 66-001 Zielona Góra, ul. Zawada-Zielonogórska 30,

b) przesyłka kurierska,

c) transport własny Sprzedającego,

d) transport własny Kupującego.

3.2. Zaleca się  aby wszystkie produkty które poprzez swoje właściwości oraz gabaryty mogłyby zostać uszkodzone podczas transportu za pomocą przesyłki kurierskiej i nie zostaną odebrane osobiście przez Kupującego, zostały dostarczone do Kupującego przez Sprzedawcę własnym transportem, po wcześniejszym zatwierdzeniu wysokości płatności za transport Sprzedającego.

3.3. W momencie odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.

3.4. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Klienta całości należności.

PŁATNOŚCI

4.1. Kupujący może zapłacić za zamówiony towar:

a) gotówką w siedzibie Sprzedającego – najpóźniej w momencie odbioru osobistego zamówienia,

b) przelewem na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank ING 96 1050 1575 1000 0091 1076 5600
Marcin Pakuła, GODZIĘCIN 29, 56-120 BRZEG DOLNY

c) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od kuriera.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad prawnych i fizycznych. Towary zakupione przez Konsumenta są objęte dwuletnią gwarancją liczoną od dnia sprzedaży.

5.2. Meble przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w stałej temperaturze wahającej się pomiędzy  19-25 stopni Celsjusza oraz o wilgotności powietrza mieszczących się w przedziale pomiędzy 55 a 65%. Meble drewniane (z wyłączeniem mebli ogrodowych) nie mogą być użytkowane na zewnątrz. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych lub zbyt suchych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze (poniżej 19 stopni Celsjusza) może doprowadzić do powstania licznych pęknięć drewna, powierzchni lakierniczych a nawet zniekształcić mebel.

5.3. Wyroby drewniane należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do ich pielęgnacji. Do pielęgnacji mebli nie należy używać mokrych, wilgotnych szmatek. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących-mogą one spowodować uszkodzenia mebla lub odbarwienie powierzchni.

5.4. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla. Stosowanie różnych technologii barwienia przy produkcji mebli może spowodować różnicę wyeksponowania naturalnej struktury i rysunku drewna.

5.5. Wymiary podane na stronie są wymiarami zewnętrznymi mebli.

5.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, które nie wpływają na funkcjonowanie mebla, w celu ulepszenia produktu.

5.7. Reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i tu znow adres poczty domenowej. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:

a) imię, nazwisko, adres zamawiającego,

b) opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,

c) wskazać żądanie.

5.8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcie. Kupujący otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej.

5.9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

6.1. Szczegółowe informacje informację dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem www.stolarniawdeche.pl są umowami zawieranymi na odległość. W myśl odpowiednich przepisów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.

7.2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@stolarniawdeche.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy odbioru towaru przez Sprzedawcą lub inną osobę upoważnioną przez Sprzedawcę.

7.4. Konsument ponosi odpowiedzialność w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy w związku z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i/lub funkcjonowania rzeczy.

7.5. Zaleca się odesłanie (o ile to możliwe) towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Powyższy zapis ma formę rekomendacji i nie wpływa na realizację prawa odstąpienia od umowy.

7.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

7.7. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta na wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym  w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.

7.8. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim.

8.2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z ingerencji osób trzecich. Sprzedający nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.

8.4. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta a dnia 30 maja 2014 r.